I over to tiår har Tou vært en av de viktigste faktorene i byutviklingen i Stavanger Øst – og nå tas neste steg ved å åpne et nytt samlingspunkt for bydelen sammen med oss i Gnag. Lokasjonen er Ryfylkegata 11. Navnet? Ry!

Siden Tou først åpnet dørene på starten av 2000-tallet har kulturinstitusjonen stadig funnet nye veier mellom kunsten, kulturen og byutvikling. Sammen med andre viktige aktører som Urban Sjøfront og Ostehuset satte de mennesker og naturlige møtepunkter først, i utviklingen av en bydel som sto tom og til dels glemt.

Det hører med til historien at mat også er den del av måten Tou har drevet byutvikling på. Vi ble en del av bydelen og Tou-klyngen da vi først åpnet vårt takeaway-utsalgt i 2016. Åtte år senere har vi fire ulike matkonsept. I februar 2024 åpner vi Ry. Vi viderefører arven etter The garden, våre gode venner som nå gir seg. Her skal vi skape opplevelser for hele bydelen – i en atmosfære du kun finner i Stavanger Øst.

Vi skal skape et varmt og inkluderende sted med lave skuldre – som snakker til alle deler av samfunnet. Her skal vi tilby lunch, middag, konserter, teater og festivaler og muligheten for å leie til private eventer. Vi skal utvikle smaker som appellerer til både gane og mage.

Velkommen til Ry – torsdag 01. februar!